XI Forum Pediatrów Konferencja stacjonarna

XI Forum Pediatrów
Konferencja stacjonarna

22-23 marca 2024
Airport Hotel Okęcie, Warszawa


zarejestruj się

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz Organizatora Forum Pediatrów – Wydawnictwa Czelej – mam niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XI edycji tej konferencji. Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 marca 2024 roku w Warszawie.

Zawód lekarza wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy. Na konferencji kładziemy szczególny nacisk na praktyczny aspekt przekazywanych przez nas wiadomości, w sposób nowoczesny i zgodnie z bieżącymi rekomendacjami.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Od rozpoznania do leczenia – przypadki kliniczne”. Dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz dyskusje na tematy, w których postępowanie nie zawsze może być jednoznaczne, mają ogromną wartość dodaną i stanowią inspirację w codziennej pracy zawodowej.


Podczas konferencji gościć będziemy niekwestionowanych ekspertów, którzy skupią się na analizie najbardziej istotnych problemów i najważniejszych doniesień z wielu dziedzin pediatrii. Obecność wykładowców różnych specjalności pozwoli spojrzeć na pacjenta w sposób holistyczny. Prelegentami będą także rezydenci z pediatrii prezentujący ciekawe przypadki, które stanowić będą cenne uzupełnienie wykładów. Nie zabraknie również stałego punktu programu – warsztatów, które pomogą w rozwoju umiejętności i kompetencji medycznych.


W trakcie dwóch dni Konferencji zaplanowaliśmy sesje: gastroenterologiczną, hematologiczną, onkologiczną, endokrynologiczną, pulmonologiczną, psychiatryczną, wakcynologiczną, kardiologiczną, nefrologiczną, alergologiczną i codzienność pediatry.


Mamy nadzieję, że problematyka przedstawiona w tak kompleksowym ujęciu będzie interesująca i pozwoli Państwu uaktualnić informacje na temat profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia dzieci i młodzieży.


Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Forum Pediatrów, gdyż jest to niepowtarzalna okazja do wymiany poglądów w wielodyscyplinarnym gronie i spotkania się z kolegami. Jesteśmy przekonani, że ten wspólnie spędzony czas nie będzie stracony, a przyczyni się do lepszej konsolidacji środowiska pediatrycznego.Kierownik naukowy Konferencji


Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska    

Prezes Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoINTRO

 

Program

 „OD ROZPOZNANIA DO LECZENIA – PRZYPADKI KLINICZNE”Piątek 22 marca 2024  


9.00-09.10 Rozpoczęcie Konferencji  – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

9.10-9.30 Dlaczego pediatrzy potrzebują prawników do leczenia dzieci? – dr hab. n. praw. Radosław Tymiński
Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński 

9.30-10.25
Sesja 1 GASTROENTEROLOGIA
Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz

9.30-9.50 Przewlekły ból brzucha u dziecka – praktyczne podejście do diagnostyki różnicowej – prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska

Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
9.50-10.10 Eozynofilowe zapalenie przełyku – prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10.10-10.15 Eozynofilowe zapalenie przełyku – analiza przypadku – lek. Joanna Warzecha
Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10.15-10.25 Dyskusja 

10.25-11.20
Sesja 2 HEMATOLOGIA

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna

10.25-10.45 Leczenie niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza – prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
10.45-11.05 Kiedy podejrzewamy skazę krwotoczną u dziecka – prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.05-11.10 Przypadek wielolekoopornej przewlekłej małopłytkowości immunologicznej z powtarzającymi się przełomami małopłytkowymi pomimo splenektomii – lek. Anna Gładyś

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.10-11.20 Dyskusja

11.20-11.40 Przerwa kawowa 

11.40-12.35
Sesja 3 ONKOLOGIA

Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

11.40-12.05 Pediatra najważniejszym – pierwszym lekarzem rozpoznającym nowotwór. Czy jesteś na to gotowy? – 
dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. IMiD
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
12.05-12.15 Kiedy zmiana naczyniowa wymaga konsultacji w ośrodku specjalistycznym? – dr n. med. Katarzyna Bilska
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
12.15-12.25 Kiedy pediatra powinien skierować pacjenta do chirurga onkologa? – lek. Iwona Malesza
Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka 
12.25-12.35 Dyskusja

12.35-13.50

Sesja 4 ENDOKRYNOLOGIA
Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak

12.35-12.55 Otyłość u nastolatka – prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
12.55-13.15 Zapalenia tarczycy u dzieci – prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13.15-13.35 Leczenie hormonem wzrostu dzieci przewlekle chorych – prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak
Klinika Pediatrii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny            
13.35-13.40 Leczenie hormonem wzrostu w przewlekłych chorobach zapalnych – przykłady – lek. Michał Erazmus

Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13.40-13.50 Dyskusja

13.50-14.55
Sesja 5  Sesja PULMONOLOGIA
Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke

13.50-14.10 Zapalenie płuc u dzieci – aktualne wyzwania – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.10-14.15 Powikłane zapalenie płuc przypadek kliniczny – lek. Katarzyna Wasilczuk

Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.15-14.20 Dyskusja
14.20-14.40 Kaszel produktywny u dziecka – jak zniwelować ryzyko powikłań? – prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Zakład Immunopatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wykład sponsorowany firmy Berlin Chemie
14.40-14.55 Rola probiotyku w antybiotykoterapii – prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Zakład Patomorfologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
Wykład sponsorowany firmy Biocodex 

14.55-15.40 Lunch 

15.40-16.35

Sesja 6  PSYCHIATRIA
Przewodnicząca Sesji: dr hab. n. med. Barbara Remberk

15.40-16.00 Pacjent z zaburzeniami psychicznymi na oddziale pediatrycznym – lek. Anna Gralewicz

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
16.00-16.20 Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody opanowania pobudzenia – dr hab. n. med. Barbara Remberk
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
16.20-16.25 Zachowania opozycyjne u nastolatki z niepełnosprawnością intelektualną – przypadek kliniczny – lek. Urszula Domysławska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
16.25-16.35 Dyskusja

16.35-17.35
Sesja 7 WAKCYNOLOGIA

Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska  

16.35-16.55 Profilaktyka zakażeń pneumokokowych u dzieci: znane zagrożenia, nowe wyzwania  prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska 

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
16.55-17.15 Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej – rekomendacja, która może uratować życie – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Wykład sponsorowany firmy GSK

17.15-17.35 Czy zakażeniom RSV u niemowląt można zapobiec? – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Grant edukacyjny firmy Sanofi


17.35-17.55 Przerwa kawowa 

17.55-18.55
WARSZTATY SPONSOROWANE FIRMY ADAMED Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ NEBULIZACJI 

Najczęstsze dylematy związane z terapią inhalacyjną w gabinecie pediatry
Prowadzenie: dr n. med. Kamil Janeczek
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

19.10-20.15 Kolacja


 

Sobota 23 marca 2024


8.30-9.30
Sesja 8 KARDIOLOGIA

Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

8.30-8.50 Infekcyjne zapalenie wsierdzia w świetle aktualnych wytycznych – co pediatra wiedzieć powinien – prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska

Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
8.50-8.55 Prezentacja przypadku: Infekcyjne zapalenie wsierdzia u zdrowego dziecka – lek. Alicja Tomaszewska
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
8.55-9.15 Zespół wydłużonego QT – praktyczne wskazówki dla pediatry – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
9.15-9.20 Prezentacja przypadku: Przebieg kliniczny zespołu wydłużonego QT – lek. Emilia Szudejko
Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
9.20-9.30 Dyskusja 


9.30-10.25
Sesja 9 NEFROLOGIA
Przewodnicząca Sesji: lek. Joanna Załęska-Ponganis

9.30-9.50 Nieantybiotykowe terapie w zakażeniach układu moczowego – spojrzenie nefrologa – dr hab. n. med. Anna Medyńska

Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
9.50-10.10 Dziecko z krwinkomoczem – dylematy diagnostyczne – lek. Joanna Załęska-Ponganis

Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
10.10-10.15 Krwiomocz. Historia dwóch znajomości – lek. Mariia Korolova
Kliniczny Oddział Pediatryczny, Szpital Bielański w Warszawie
10.15-10.25 Dyskusja

10.25-10.45 Przerwa kawowa

10.45-11.35
Sesja 10 ALERGOLOGIA

Przewodnicząca Sesji: dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

10.45-11.05 Nietolerancja histaminy 
 czy takie rozpoznanie można ustalić u dziecka? – dr hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny
11.05-11.25 Alergia na białka mleka krowiego w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry – prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
11.25-11.35 Dyskusja 

11.35-12.10
Sesja 11 CODZIENNOŚĆ PEDIATRY 

Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

11.35-11.50 Stanowisko grupy ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów omega 3 u niemowląt i dzieci – prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Wykład w ramach grantu POLSKI LEK Sp. z o. o.
11.50-12.10 Karbocysteina. Czy tylko mukolityk? – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
Wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre

12.10-12.30 Przerwa kawowa


12.30-13.30
WARSZTATY KARDIOLOGICZNE
Problemy kardiologiczne w gabinecie pediatry – wady sinicze  
Prowadzenie: dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie


13.30 Zakończenie Konferencji 
– prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji

Bezpłatne warsztaty

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DWÓCH RODZAJACH BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW:


PIĄTEK 22.03.2024  

 17.55-18.55        

WARSZTATY SPONSOROWANE FIRMY ADAMED Z ZAKRESU EFEKTYWNEJ NEBULIZACJI  
Najczęstsze dylematy związane z terapią inhalacyjną w gabinecie pediatry
Prowadzenie: dr n. med. Kamil Janeczek
Klinika Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


SOBOTA 23.03.2024

12.30-13.30        
 
WARSZTATY KARDIOLOGICZNE
 
 
Problemy kardiologiczne w gabinecie pediatry – wady sinicze  
Prowadzenie: dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Klinika Kardiologii, Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Infarma

SOWE

List od Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Patronaty honorowePatronat Honorowy Dyrektora
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda GellertaPatronat Honorowy Prezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

www.czelej.com.pl


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

Tel. 22 616 60 52


Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Agnieszka Gulbierz
tel.: +48 664 911 205
e-mail: agnieszka.gulbierz@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Biuro Obsługi Klienta
tel.: 81 / 446 98 11 wew. 11-14
e-mail: sklep@czelej.com.pl